German Skype

Alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken. / Cały język jest wyrazem myśli.

[Kant]

To speak another language is to possess another soul. / Mówić w innym języku to jak mieć drugą duszę.

[Charlemagne]

Des Volkes Seele lebt in seiner Sprache. / Dusza narodu żyje w jego języku.

[Goethe]

german.radek@gmail.com

+48 505 862 193

poniedziałek–piątek: 10–17

radek chyzy

Nie ma sesji online w lipcu!